Tuyển dụng tháng 3 năm 2015

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại Trạm Nghiền Cam Ranh , có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

 

Làm việc tại Nhà Máy Xi Măng Bình Phước

 • Kỹ sư vận hành trung tâm
 • Công nhân vận hành
 • Kỹ sư điện
 • Lái cẩu
 • Công Nhân cơ khí
 • Công nhân vận hành
 • Kỹ sư vận hành
 • Chuyên viên lao động tiền lương
 • Lái xe 25 chỗ
 • Lễ tân
 • Kỹ sư công nghệ
 • Công nhân vận hành máy ủi

Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây để biết thêm chi tiết

Hồ sơ dự tuyển:

 • Mẫu Hồ sơ dự tuyển Download (1Mb)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

 • Đến hết ngày: 09/03/2015

* Liên hệ nộp hồ sơ:

Nguyễn Thị Hồng Phước, phòng  Tổ Chức Hành Chánh Công Ty , không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc email

Địa chỉ nộp hồ sơ: 360 Võ Văn Kiệt , Phường Cầu Kho , Quận 1 , TP.HCM .

Số điện thoại liên hệ: 08.38.368.363 Ext: 330

Nguyễn Thanh Duy, phòng Hành chánh nhân sự nhà máy xi măng Bình Phước , không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc email

Địa chỉ nộp hồ sơ: Ấp Thanh Bình , Xã Thanh Lương ,Thị xã Bình Long ,Tỉnh Bình Phước.

Số điện thoại liên hệ: 065.13.630888 Ext: 214


Tuyển dụng tháng 9/2014

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động, có phẩm chất và năng lực phù hợp cho các vị trí sau


Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại trạm nghiền Long An , có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

Làm việc tại Trạm Nghiền Long An

 • Chuyên viên nhân sự

Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây để biết thêm chi tiết

Hồ sơ dự tuyển:

 • Mẫu Hồ sơ dự tuyển Download (1Mb)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

 • Ngày 16/09-18/09 (các buổi chiều như thông báo, từ lúc 14h30-16h30)

* Liên hệ nộp hồ sơ: Chị Nguyễn Thị Hồng Phước, phòng  Tổ Chức Hành Chánh Công Ty

Hồ sơ gởi về: 360 Võ Văn Kiệt , Phường Cầu Kho , Quận 1 , TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 08.38 368 363 Ext: 330

Tuyển dụng tháng 7 tại NMKL và TNCR

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại nhà máy xi măng Bình Phước , có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

Làm việc tại Nhà Máy Xi Măng Kiên Lương :

 • Bác sĩ
 • Kỹ sư hoá
 • Kỹ sư mỏ

Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại NMBP tại đây

Làm việc tại Trạm Nghiền Cam Ranh :

 • Công nhân vận hành máy nghiền
 • Công nhân vận hành xuất xi măng xá
 • Công nhân sửa chữa bảo trì
 • Công nhân vận hành máy công cụ

Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại TNCR tại đây

Hồ sơ dự tuyển:

 • Mẫu Hồ sơ dự tuyển Download (1Mb)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

 • Ngày 28-29/072014

* Liên hệ nộp hồ sơ: Chị Nguyễn Thị Hồng Phước, phòng  Tổ Chức Hành Chánh Công Ty

Hồ sơ gởi về: 360 Võ Văn Kiệt , Phường Cầu Kho , Quận 1 , TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 08.38 368 363 Ext: 330

Tuyển dụng tháng 6-2014 tại XNTT & DV

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại nhà máy xi măng Bình Phước , có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

Làm việc tại Xí Nghiệp Tiêu Thụ và Dịch Vụ

 • Chuyên viên thị trường xi măng xuất khẩu

Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây

Hồ sơ dự tuyển:

 • Mẫu Hồ sơ dự tuyển Download (1Mb)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

 • Đến hết ngày 10-07-2014 (các buổi chiều thứ 2 đến thứ 6, từ lúc 14h30-16h30)

* Liên hệ nộp hồ sơ: Chị Nguyễn Thị Hồng Phước, phòng  Tổ Chức Hành Chánh Công Ty

Hồ sơ gởi về: 360 Võ Văn Kiệt , Phường Cầu Kho , Quận 1 , TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 08.38 368 363 Ext: 330

Tuyển dụng tháng 6-2014 tại Nhà Máy Bình Phước

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại nhà máy xi măng Bình Phước , có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

Làm việc tại Nhà Máy Xi Măng Bình Phước:

 • Kỹ sư mỏ
 • Kỹ sư điện hoặc cơ khí

Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây

Hồ sơ dự tuyển:

 • Mẫu Hồ sơ dự tuyển Download (1Mb)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

 • Đến hết ngày 30-06-2014 (các buổi chiều thứ 2 đến thứ 6, từ lúc 14h30-16h30)

* Liên hệ nộp hồ sơ: Chị Nguyễn Thị Hồng Phước, phòng  Tổ Chức Hành Chánh Công Ty

Hồ sơ gởi về: 360 Võ Văn Kiệt , Phường Cầu Kho , Quận 1 , TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 08.38 368 363 Ext: 330

Tuyển dụng tháng 5 - 2014

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại nhà máy xi măng Kiên Lương,nhà máy xi măng Bình Phước, có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

Làm việc tại Nhà Máy Xi Măng Kiên Lương:

 • Công nhân
 • Công nhân nổ mìn , công nhân khoan đá
 • Kỹ sư mỏ
 • Bác sỹ
 • Y sỹ
 • Kỹ sư hóa

Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây:

Kỹ sư hóa

CNKT,KTV

Làm việc tại Nhà Máy Xi Măng Bình Phước:

 • Lái cẩu
 • Công nhân vận hành
 • Công nhân cơ khí

Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây:

Công nhân lái xe cẩu

Hồ sơ dự tuyển:

 • Mẫu Hồ sơ dự tuyển Download (1Mb)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

 • Đến hết ngày 10-06-2014

* Liên hệ nộp hồ sơ: Chị Nguyễn Thị Hồng Phước, phòng  Tổ Chức Hành Chánh Công Ty

Hồ sơ gởi về: 360 Võ Văn Kiệt , Phường Cầu Kho , Quận 1 , TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 08.38 368 363 Ext: 330

Tuyển dụng đợt 2 năm 2014

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại nhà máy xi măng Bình Phước , có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

Làm việc tại Nhà Máy Xi Măng Bình Phước:

 • Kỹ sư hóa Silicat
 • Kỹ sư cơ khí (giám sát)
 • Công nhân kỹ thuật
 • Kỹ thuật viên
 • Lái cẩu
 • Công nhân lái xe tải
 • Công nhân lái xe cơ giới
 • Văn thư - lao động tiền lương
 • Thủ kho
 • Nhân viên thống kê

Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây:

Kỹ sư hóa

CNKT,KTV

Tài xế xe cẩu , xe tải

Hồ sơ dự tuyển:

 • Mẫu Hồ sơ dự tuyển Download (1Mb)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

 • Đến hết ngày 10-04-2014

* Liên hệ nộp hồ sơ: Chị Nguyễn Thị Hồng Phước, phòng  Tổ Chức Hành Chánh Công Ty

Hồ sơ gởi về: 360 Võ Văn Kiệt , Phường Cầu Kho , Quận 1 , TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 08.38 368 363 Ext: 330

Chính sách tuyển dụng nhân sự

Hà Tiên 1 “Đất lành chim đậu”

Với bề dày hơn 40 năm, Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 ngày nay giữ một vị thế quan trọng trong nền kinh tế Quốc dân được đông đão người tiêu dùng tín nhiệm.

Những lý do để bạn làm việc cho Hà Tiên 1

1. Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 là một trong những công ty xi măng hàng đầu tại Việt Nam. Bạn sẽ có nhiều lợi thế khi làm việc trong một công ty lớn mà quy mô không ngừng mở rộng.

2. Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 có nhiều thử thách và cơ hội.
Những dự án lớn mà công ty đang thực hiện là môi trường tuyệt vời cho những ai  muốn trở thành người tiên phong chinh phục thử thách và đón nhận những cơ hội xứng đáng.

3. Chính sách nhà ở cho nhân viên. An cư mới lạc nghiệp ” Công ty có chính sách nhà ở và /hoặc hổ trợ nhà ở cho nhân viên để bạn có thể toàn tâm toàn ý khẳng định và cống hiến tài năng của mình.

4. Những khoá học nâng cao chuyên môn.
Công ty sẽ hỗ trợ tối đa cho bạn tham gia vào những lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bạn sẽ luôn được cập nhật những kiến thức mới, những  tiến bộ KHKT mới nhất về chuyên ngành.

5. Thu nhập thoả đáng và ổn định.
Thu nhập bình quân hàng năm của Cán bộ CNV Hà Tiên 1 thuộc loại cao nhất trong Tổng công ty xi măng Việt Nam và ngày càng tăng.

6. Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Công ty luôn tạo môi trường thuận lợi nhất cho bạn làm việc. Bạn sẽ được làm việc với thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và những thế hệ đi trước giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, quyết đoán.

7. Các hoạt động đoàn thể.
Luôn có những hoạt động vui chơi bổ ích cho bạn tham gia sau những giờ lao động. Đó cũng là một trong những nét văn hóa của công ty Hà Tiên 1.

Mẫu hồ sơ tuyển dụng của công ty

Hồ sơ dự tuyển:

 • File đăng kí ứng tuyển Download (1Mb)

Tuyển dụng Lái xe cẩu cho nhà máy Bình Phước

Với hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động, có phẩm chất và năng lực phù hợp cho các vị trí sau:

- 01 Tài xế lái xe cẩu (xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm).

Hồ sơ dự tuyển:

1. Hồ sơ ứng tuyển
2. Chứng chỉ lái xe chuyên dụng
3. Sơ yếu lý lịch
4. CMND, Giấy khai sinh (bản sao)

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 09/09/2010 đến hết ngày 20/09/2010
* Liên hệ nộp hồ sơ:
Hà Vy phòng Tổ chức Hành Chánh - Văn phòng Cty (Số điện thoại liên hệ: 08-38368363. Ext: 250), gởi về số 360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q1, Tp. HCM.