Clip quảng cáo sản phẩm xi măng Bền Sun Phát
04/05/20 - 15:49

VCHT phát quảng cáo sản phẩm xi măng Bền Sun Phát, bắt đầu từ ngày hôm nay (04/05/2020)

Biểu mức thu phí & lệ phí áp dụng tại cảng công ty CP Xi măng Hà Tiên 1
24/02/20 - 15:28

Biểu mức thu phí & lệ phí áp dụng tại cảng công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1. (Ban hành theo Nghị định 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ qui định về việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam)

Thay đổi cách nhìn về sản xuất xi măng
09/01/20 - 00:00

Sản xuất xi măng từng được nhắc đến như là một trong những ngành gây ô nhiễm môi trường, nhưng với quá trình chuyển đổi sang hướng sản xuất xanh, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (Vicem Hà Tiên) đã mang đến một cách nhìn khác. Đó là, ngành sản xuất đang góp phần giải quyết vấn đề rác thải công nghiệp, phế thải của nhiều ngành sản xuất khác giúp môi trường xanh sạch hơn.

Vicem Hà Tiên - Đường Tới Vinh Quang
09/01/20 - 00:00

Sự kiện đang được trông đợi và thu hút sự quan tâm nhất trong năm. Những kỳ tích sẽ tạo nên kỳ tích...

Thông báo thay đổi vỏ bao mới của VCHT
10/10/19 - 00:00

Biểu tượng “VICEM Xanh” hình chiếc lá trên góc trái mặt trước của vỏ bao, bên cạnh là dấu hợp chuẩn hợp quy, khẳng định giá trị Thương hiệu Vicem Hà Tiên không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở ý thức gìn giữ môi trường.