Vicem Hà Tiên - Đường Tới Vinh Quang
09/01/20 - 00:00

Sự kiện đang được trông đợi và thu hút sự quan tâm nhất trong năm. Những kỳ tích sẽ tạo nên kỳ tích...

Thông báo thay đổi vỏ bao mới của VCHT
10/10/19 - 00:00

Biểu tượng “VICEM Xanh” hình chiếc lá trên góc trái mặt trước của vỏ bao, bên cạnh là dấu hợp chuẩn hợp quy, khẳng định giá trị Thương hiệu Vicem Hà Tiên không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở ý thức gìn giữ môi trường.

Một số bài viết về ngày hội Hiến máu 2019 của VCHT
20/09/19 - 00:00

Chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên ngày 12/9/2019.

Vicem Hà Tiên tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện 2019
17/09/19 - 00:00

Chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên ngày 12/9/2019.

VCHT tham gia truyền thông môi trường vì nền kinh tế Xanh
01/07/19 - 00:00

Hiện nay, môi trường đang là vấn đề rất nóng được toàn xa hội lưu tâm. Thể hiện nổi bật qua các hoạt động đấu tranh vì môi trường đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ và trên diện rộng ở khắp nơi trên Thế giới. Trong khi đó, việc sản xuất xi măng nói riêng, và ngành công nghiệp nặng nói chung đã và đang trở thành mối lo ngại hàng đầu bởi những tác động lớn, và tiêu cực từ chất thải vào môi trường sống, bao gồm cả chất thải khí và chất thải rắn, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống và sức khỏe của con người.