Trạm nghiền Thủ Đức đón nhận những tấn Clinker đầu tiên từ Bình Phước

 

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận lại sự kiện trọng đại này:

DSC_1081.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


H1: Xe chở Clinker từ Bình Phước ngừng trên trạm cân Thủ Đức

DSC_1114.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2: Kho chứa Clinker của Trạm Nghiền Thủ Đức

DSC_1126.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H3: Hình ảnh cán bộ Trạm Nghiền Thủ đức mở champain ăn mừng

DSC_1142.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H4: Chủ tịch công đoàn tặng quà lưu niệm cho tài xế

DSC_1175.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5: Tài xế điều khiển xe chở Clinker vào kho.

DSC_1197.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H6: Những tấn Clinker đang được đổ xuống kho.