Vicem Hà Tiên tổ chức Hội nghị NPP "Gắn kết một niềm tin"

Đến tham dự có Ô. Đinh Quang Dũng, Phó TGĐ Vicem; Ô. Lưu Đình Cường, TGĐ Vicem Hà Tiên; Ô. Mai Văn Yên, Phó TGĐ Vicem Hà Tiên; Ô. Phạm Kiến Phương, Giám Đốc XNTT; các trưởng đơn vị VPC, Giám đốc các trạm/nhà máy cùng với hơn 70 NPP Xi măng Bao, Rời đã đồng hành cùng Vicem Hà Tiên trong những năm qua.

Phát biểu tại buổi Lễ, Ô. Lưu Đình Cường, TGĐ Vicem Hà Tiên đã nhấn mạnh vai trò của đội ngũ các nhà NPP trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn sát cánh cùng với Vicem Hà Tiên đồng thời giao nhiệm vụ cho XNTT, cũng như quý NPP đối với các nhiệm vụ trong năm 2019 này.

kính gửi đến các anh chị report clip của Hội nghị:

Nguồn: Phòng Thị Trường (01/2019)